Veelgestelde vragen

  • Een POH-GGZ heeft een opleiding in de psychiatrie, bijvoorbeeld als psychiatrisch verpleegkundige. Zij kan een probleem in kaart brengen, adviezen geven over een eventuele oplossing, en eventueel een verwijsadvies geven. Het is niet de bedoeling dat de POH-GGZ langdurig patiënten begeleidt.

  • Nee, wij willen graag dat u het probleem eerst met uw huisarts bespreekt. Deze kan beoordelen of verwijzing naar de praktijkondersteuner GGZ de beste optie is, of dat er andere mogelijkheden zijn. Een bezoek aan de praktijkondersteuner gaat NIET ten koste van het eigen risico!

  • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Dit geldt ook voor kleine chirurgische ingrepen en andere verrichtingen zoals het plaatsen van een spiraaltje.

    Wel is het zo dat, als u door uw huisarts medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek wordt aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt o.a. voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.),  Röntgenonderzoek/radiodiagnostiek, en weefselonderzoek, bijvoorbeeld na het verwijderen van een moedervlek.

  • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten, en de tijd die benodigd is voor een consult.

    De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.