Over de praktijk

 • Klacht?

  Heeft u een klacht over één van de zorgverleners van de praktijk  (dus één van de artsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners of doktersassistentes)

  Download bijgaand formulier, vul het in en geef het af bij de balie of mail het naar mctwello@hcdo.nl

  Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Afhandeling geschiedt door een arts binnen het Medisch Centrum die niet bij de klacht betrokken is

  Klachtenformulier Medisch Centrum Twello XS

 • NHG Accreditatie en toekomstvisie

  Sinds april 2015 zijn onze praktijk en de andere praktijken geaccrediteerd.

  Dat betekent dat onze werkprocessen zijn doorgelicht door de NPA (voor meer info zie https://npacertificering.nl/)

  Voor de visie op de huisartsgeneeskunde verwijzen wij naar de Toekomstvisie 2022 van de LHV en NHG op http://www.tkv2022.nl/

  NHG Praktijkcreditering